Μέσος χρόνος ανάγνωσης: 2.6 λεπτά

post

Chicago Bears @ Detroit Lions - Week 12 Preview (Thanksgiving)