Μέσος χρόνος ανάγνωσης: 2.4 λεπτά

post

The vicious "I got your number" circle