Μέσος χρόνος ανάγνωσης: 3.0 λεπτά

post

So how does it end?